wizja

 

misja

Misja

Prowadzenie działalności edukacyjnej, poradniczej, terapeutycznej
i profilaktycznej,  upowszechnianie kultury fizycznej, sprzyjające
rozwojowi kompetencji osobistych i realizacji własnego potencjału, w szczególności
na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zwiększające
ich aktywność, integrację społeczną i zawodową. 
Pomoc osobom potrzebującym wsparcia emocjonalnego, społecznego bądź
innego, wynikającego z ich bieżących potrzeb i sytuacji życiowej.

.

Wizja

Dążymy do tego, aby nasi podopieczni nauczyli się samodzielnie radzić z trudnościami,
rozwijali się, poprawiali jakość swojego życia i czuli się dobrze wśród ludzi. 
A gdy w przyszłości będą potrzebować ponownie pomocy to zwrócą się do nas,
albo wraz z nami zaangażują się w pomoc innym potrzebującym.