Spis treści

Rozdział IV Ochrona danych osobowych

1. STM zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z istniejącym prawem oraz polityką prywatności.