Spis treści

Rozdział II Darczyńca

1. Darczyńcą STM (dalej zwanym „Darczyńcą”) może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

2. Darczyńca przekazuje darowiznę dobrowolnie.

3. Darczyńca nie może żądać korzyści wynikającej z przekazania darowizny.

4. Darczyńca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego przestrzegania.

5. Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez STM zgodnie z istniejącym prawem oraz polityką prywatności w celu przekazania darowizny.

6. Darczyńca podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, lecz jest to wymagane do przekazania darowizny.