pomoc

  • Połączyło nas to, że widzimy jak wiele osób z różnego rodzaju trudnościami np. emocjonalnymi, społecznymi mierzy się z kłopotami, które ograniczają ich możliwość
    w zakresie realizacji życia, w taki sposób jaki by tego pragnęli- w efekcie braku odpowiednio ukierunkowanej pomocy i wsparcia którego nie otrzymują. 

  • Jako terapeuci od lat obserwujemy pewne obszary w zakresie systemu opieki zdrowotnej i edukacji wymagające innego spojrzenia na świadczone usługi, udzielaną pomoc
    i wsparcie osobom które zgłaszają się po nią. Mamy głębokie przekonanie o tym, że doświadczenie które posiadamy, wiedza i umiejętności które zdobyliśmy, mamy ale też wciąż rozwijamy, wartości którymi się w życiu kierujemy, mogą być pomocne dla naszych podopiecznych.

  • Abyśmy mogli rozpocząć naszą pracę poza przestrzenią on-line i udzielać wsparcia potrzebującym sami potrzebujemy Waszej pomocy. Optymalnym rodzajem kontaktu, jest ten, gdy możemy spotkać się z naszymi podopiecznymi i porozmawiać "twarzą w twarz". Jest to nieoceniona przestrzeń do bycia z drugim człowiekiem pozwalającą poczuć mu się bezpiecznie, otworzyć się, doświadczyć możliwości bycia w sposób autentyczny, zbudować zaufanie, stworzyć warunki które będą przebiegać w sposób niezakłócony żadnymi czynnikami z zewnątrz (co często towarzyszy pracy zdalnej, sesjom online). Aby móc stworzyć właśnie taką bezpieczną przestrzeń dla naszych podopiecznych, sami potrzebujemy wsparcia w postaci środków finansowych na uruchomienie takiego miejsca.   Osiągnięcie celu naszej zbiórki pozwoli nam działać przez około 3 miesiące.

 

ZOSTAŃ CZĘŚCIĄ NASZEJ SPOŁECZNOŚCI