3

Wesprzyj nasze działania, przekazując nam darowiznę pieniężną na nasze działania statutowe za pośrednictwem klasycznego przelewu bankowego

 nr konta (mBank): 54 1140 2004 0000 3502 8101 8040 

 

 

 

 

 

Osoby fizyczne i przedsiębiorcy mogą odliczyć darowizny od podstawy opodatkowania do 6%. Spółki prawa handlowego mogą odliczyć darowizny do 10% uzyskanego dochodu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),art. 27-27a
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), art. 45c