Spis treści

Rozdział I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „regulaminem”) określa zasady przekazywania  darowizn pieniężnych dla Stowarzyszenia Twoje Miejsce (dalej zwanego „STM”) z siedzibą  w Warszawie, 02-793, ul. MAŁEJ ŁĄKI  nr 5, lok. 10,  (NIP: 9512515083, REGON 388323171).

2. Strona internetowa STM (dalej zwana „stroną internetową”) jest dostępna pod adresem: twojemiejsce.org.pl.

3. Regulamin ma zastosowanie tylko do darowizny pieniężnej (dalej zwanej „darowizną”).

4. Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie STM.

5. Rachunek bankowy STM (dalej zwany „rachunkiem”) jest prowadzony przez mBank
Numer rachunku to: 54 1140 2004 0000 3502 8101 8040