Celem Stowarzyszenia Twoje Miejsce jest pomaganie i wspieranie naszych podopiecznych w podejmowaniu działań ukierunkowanych na budowanie  relacji opartej na zaufaniu, rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności skutecznego działania i radzenia sobie z problemami emocjonalnymi, społecznymi, rodzinnymi bądź wynikających z ich życiowych potrzeb. 

Swoją pomocą wspieramy:  dzieci i młodzież: ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, pełnosprawną oraz niepełnosprawną, a także  rodziny i dorosłych.   

Prowadzimy działalność: terapeutyczną, edukacyjną, profilaktyczną, rekreacyjną.

Pomagamy dzieciom i młodzieży: wykonując specjalistyczne diagnozy: psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, wypracowując indywidualne programy terapeutyczne, wspomagając rozwój dzieci i młodzieży pełnosprawnej oraz niepełnosprawnej, wspomagając edukację dzieci i młodzieży ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzimy konsultacje i poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne.

Pomagamy rodzinom i dorosłym: prowadząc szkolenia i zajęcia wspierające dla rodziców, organizując szkolenia obejmujące problematykę osób niepełnosprawnych, organizując zajęcia dla seniorów. Rodzaj oferowanego wsparcia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb odbiorców. 

Stowarzyszenie Twoje Miejsce powstało w 2021 r. Jesteśmy grupą specjalistów (psycholodzy, pedagodzy, logopeda. nauczyciele), która obserwowała jak wokół nas rośnie liczba osób potrzebujących wsparcia w różnych aspektach życia. Nie wszyscy znajdowali potrzebną pomoc, niektórzy nie wiedzieli gdzie jej szukać dla innych system opieki zdrowotnej i edukacji nie był w stanie zaoferować kompleksowego wsparcia. Postanowiliśmy stworzyć miejsce, bezpieczne, w którym każdy potrzebujący może sięgnąć po naszą pomoc, porozmawiać, poradzić się.