Spis treści

Rozdział II Dane w formularzu

 1. Przekazanie danych osobowych Stowarzyszeniu przez Użytkowników jest dobrowolne.
 2. Dokonanie wpłat na rzecz Stowarzyszenia oraz zapisanie się do usługi Newsletter za pośrednictwem Serwisu wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych, przy czym:
  • do dokonania wpłaty obowiązkowe jest podanie imienia, nazwiska, adresu oraz adresu e-mail,
  • do zapisania się na newsletter wystarczy adres e-mail.
   Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Niepodanie obowiązkowych danych osobowych oznacza rezygnację z procesu dokonywania wpłaty na rzecz Stowarzyszenia i niemożność jej dokonania za pośrednictwem Serwisu, a w przypadku wyboru Newslettera, także rezygnację z zapisania się na tę usługę.
 4. Dokonując wpłaty w ramach Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenia podanych przez niego danych osobowych w rozumieniu Art. 6. ust. 1. lit. A RODO.
 5. Po wpisaniu i potwierdzeniu danych osobowych Użytkownik zostaje przekierowany w celu dokonania płatności do zewnętrznego serwisu internetowego należącego do Partnera Stowarzyszenia.
 6. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach związanych z prawidłowym działaniem Serwisu oraz związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia, a w tym także w celu prowadzenia przez nią wszelkiej aktywności charytatywnej. W związku z tą działalnością dane osobowe Użytkowników są przekazywane Partnerom.
 7. Stowarzyszenie zapewnia, że Partnerzy przetwarzają przekazane przez Stowarzyszenie dane wyłączne w celach wykonywania łączących ich z Stowarzyszeniem umów i stosunków, z poszanowaniem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.