Spis treści

Rozdział I Informacje ogólne

  1. Operatorem Serwisu www.twojemiejsce.org.pl jest „Stowarzyszenie Twoje Miejsce” z siedzibą w Warszawie, ul. Małej Łąki 5 m 10, 02-793, zwanej dalej Stowarzyszeniem.
  2. Stowarzyszenie, jako podmiot prowadzący Serwis, dba o ochronę prywatności i informacji przekazywanych przez Użytkowników Serwisu, a w szczególności ich danych osobowych;
  3. Stowarzyszenie nie ujawnia przekazywanych przez Użytkowników danych osobom trzecim, za wyjątkiem przekazywania danych:
    • podmiotom współpracującym ze Stowarzyszeniem w związku z funkcjonalnościami Serwisu, zwanych dalej „Partnerami”,
    • w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, gdy tego rodzaju ujawnienie danych jest obligatoryjne.